Adoption & Samfunds mål

Er at skabe de bedste betingelser for både
Adoptanter og Adopterede
- Børn som Voksne.

Om Adoption & Samfund

Bliv Medlem

Share

Ugenyt fra formanden – Kom til generalforsamling!

Fredag den 29. august 2014 Kom til generalforsamling! September nr. af Adoption & Samfunds blad dumper snart ind ad din dør. Opfordring – start med at læse det bag fra. … Læs mere

Share

Adoption & Samfunds høringssvar – ”Helhedsanalyse af det danske adoptionssystem – de strukturelle rammer og tilsynet”

”Helhedsanalyse af det danske adoptionssystem – de strukturelle rammer og tilsynet” Den 26. juni 2014 sendte socialminister Manu Sareen den første del af  en helhedsanalyse af det danske adoptionssystem i … Læs mere

Share

Ugenyt fra formanden – 2. kvartal 2014

Fredag den 27. juni 2014 Barnets tarv skal være 1. prioritet i adoptionsformidlingen Første del af helhedsanalysen af adoptionsområdet er nu sendt i høring med høringsfrist d. 4. august 2014, … Læs mere

Share

Fremtidens adoptionssystem fokuserer på børnene – læs analysen af rammerne for adoptioner og tilsynet med dem.

Den 26. juni 2014 blev den længe ventede helhedsanalyse af adoptionsområdet sendt til høring! Fremtidens adoptionssystem fokuserer på børnene Fremtidens adoptionssystem skal tage udgangspunkt i, hvad der er bedst for … Læs mere

Share