Monthly Archives: november 2012


20

nov 2012

Særligt børnetilskud til alle enlige forsørgere træder i kraft 1.1.2014

Særligt børnetilskud til alle enlige forsørgere træder i kraft 1.1.2014 Eneadoptanter og enlige kvinder, der er blevet kunstigt befrugtet, har i dag ikke ret til særligt børnetilskud på lige fod med andre eneforsørgere. Fremover skal personer, som selv har valgt eneforsørgerrollen sidestilles med andre eneforsørgere.  Det særlige børnetilskud giver et økonomisk sikkerhedsnet til børn, der kun har en forsørger. Det bør gælde alle børn, som...

Læs mere


10

nov 2012

Så er socialpakken på kr. 1,1 mia. vedtaget og det betyder bl.a. at børn af eneadoptanter får det særlige børnetilskud

Mange års kamp for ligestilling af børn af eneadoptanter er nu endelig slut, idet socialpakken på 1,1 mia. kr. er blevet vedtaget. Vi ved dog ikke endnu, hvornår denne del af socialpakken træder i kraft, men det bliver meldt ud her på hjemmesiden, så snart vi kender de nærmere detaljer! Sagen om det særlige børnetilskud startede for 35 år siden (i 1977), hvor Landsforeningen Adoption &...

Læs mere


10

nov 2012

Brev til A & S fra social-og integrationsminister Karen Hækkerup

Foreningen v/formand Jens Damkjær modtog den 9. november 2012 et super positivt svar fra social-og integrationsminister Karen Hækkerup! Citater: “Jeg kan også forsikre dig om, at adoptionsområdet er et område, som har min og regeringens interesse. Det er min holdning, at vi med det satspuljefinansierede PAS projekt både i 2012 og 2013 har et rådgivningstilbud til adoptivfamilier, som fungerer rigtig godt. Det er en ordning,...

Læs mere


10

nov 2012

Den nye Hovedbestyrelse

På Landsgeneralforsamlingen lørdag den 3. november 2012 på Hotel Trinity i Fredericia blev der valgt nye bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til Hovedbestyrelsen. På HB-mødet søndag den 4. november 2012 konstituerede Hovedbestyrelsen sig som følger: Formandsskabet består af: Formand Jens Damkjær 1. næstformand Michael Paaske 2. næstformand Jørn K. Pedersen Menige bestyrelsesmedlemmer: Marianne Østergaard Lene Borg Lisbet Mogensen Rie Østergaard Charlotte Christensen Lilian Bitsch Ina D. Dygaard Helena...

Læs mere


07

nov 2012

Adoptionsprisen 2012

På Landsgeneralforsamlingen lørdag den 3. november 2012 på Hotel Trinity i Fredericia blev Adoptionsprisen 2012 uddelt! PRESSEMEDDELELSE Ildsjæl modtager adoptionspris Adoption & Samfunds adoptionspris er i år tilfaldet cand. psych. Niels Peter Rygaard, Århus, for en stor og helt enestående indsats gennem mange år. ”Ikke mindst hans store faglige engagement på vigtige områder som tilknytning og tilknytningsproblemer, men senest hans store og uegennyttige arbejde for...

Læs mere