Monthly Archives: november 2013


29

nov 2013

Der er bevilget 6 mio. kr. om året til en permanent PAS-ordning (Post Adoption Service)

Fredag, den 29. november 2013 Forhandlingerne om finansloven er nu afsluttet, og det fremgår af aftaleteksten vedr. “Aftale om satspuljen på det social-, børne og integrationspolitiske område 2014-2017”, at Regeringen og oppositionen har valgt at tildele 6 mio. kr. om året til permanent Post Adoption Service (PAS). Det er en meget glædelig dag for adopterede, adoptivfamilier – og for Danmark. Endelig har vi fået midlerne...

Læs mere


25

nov 2013

Hovedbestyrelsens konstituering

Lørdag den 2. november 2013 blev der afholdt landsgeneralforsamling i Adoption & Samfund med deltagelse af 38 delegerede. Efter en god debat blev Hovedbestyrelsens beretning taget til efterretning og kasserer Ellen Larsen gennemgik herefter regnskabet, der blev godkendt. Efter valget består Hovedbestyrelsen af følgende bestyrelsesmedlemmer: Jens Damkjær Michael Paaske Jørn K. Pedersen Lene Borg Marianne Østergaard Charlotte Christensen Lilian Vigtoft-Jessen Ina D. Dygaard Helena Mosskov...

Læs mere


22

nov 2013

Det særlige børnetilskud til eneadoptanter

Særligt børnetilskud ved eneadoption Børn af eneadoptanter vil fra den 1. januar 2014 være omfattet af reglerne om særligt børnetilskud. Det særlige børnetilskud udbetales første gang fra kvartalet efter det kvartal, hvor retten til tilskuddet er opnået. Særligt børnetilskud til børn af eneadoptanter udbetales hvert kvartal. Eneadoptanter skal ikke ansøge om særligt børnetilskud. Udbetaling Danmark udbetaler automatisk det særlige børnetilskud til børn af eneadoptanter, hvis...

Læs mere


20

nov 2013

Har du adopteret indenfor de sidste 5 år, så se mere her:

Spørgeskema undersøgelse af adoptivforældres kendskab til begrebet tilknytning Kære adoptivforældre Jeg er studerende ved Århus Universitet og er ved at undersøge adoptivforældres kendskab til begrebet tilknytning nærmere. Min interesse for dette felt bunder i min rolle som adoptivmor samt adoptivbarn. Mit formål med denne undersøgelse er at optimere adoptivforældres vilkår og i den forbindelse, søger jeg indsigt i deres kendskab til tilknytning og dennes betydning...

Læs mere