Monthly Archives: juni 2014


27

jun 2014

Ugenyt fra formanden – 2. kvartal 2014

Fredag den 27. juni 2014 Barnets tarv skal være 1. prioritet i adoptionsformidlingen Første del af helhedsanalysen af adoptionsområdet er nu sendt i høring med høringsfrist d. 4. august 2014, og Adoption & Samfund hilser helhedsanalysens fokus på barnet velkomment. I går afsendte vi i HB svar på opfølgende spørgsmål fra Folketingets Socialudvalg efter foretrædet d. 18. juni 2014 – netop med en indledning, der understreger...

Læs mere


27

jun 2014

Fremtidens adoptionssystem fokuserer på børnene – læs analysen af rammerne for adoptioner og tilsynet med dem.

Den 26. juni 2014 blev den længe ventede helhedsanalyse af adoptionsområdet sendt til høring! Fremtidens adoptionssystem fokuserer på børnene Fremtidens adoptionssystem skal tage udgangspunkt i, hvad der er bedst for børnene. Derfor har socialminister Manu Sareen 26. juni 2014 sendt en analyse af rammerne for adoptioner og tilsynet med dem i høring. Dermed er det første, vigtige skridt taget i retning af at kunne lægge fundamentet...

Læs mere


27

jun 2014

Adoption og Samfunds foretræde for Folketingets Socialudvalg den 18. juni 2014

Foretræde for Folketingets Socialudvalg Den 18. juni 2014 havde en mindre delegation fra Adoption & Samfund, nemlig Jens Damkjær, Michael Paaske, Ina D. Dygaard og Lene Borg fra Hovedbestyrelsen samt foreningens politiske rådgiver Paul K. Jeppesen foretræde for Folketingets Socialudvalg. Fra politisk side deltog flg. folketingspolitikere: Pernille Vigsø Bagg (SF),  Karen J. Klint (Socialdemokratiet), Pernille Skipper (Enhedslisten), Karin Nødgaard (Dansk Folkeparti), Anne-Mette Winther Christiansen (Venstre) og Eyvind Vesselbo (Venstre)....

Læs mere


18

jun 2014

Nyt fra Ankestyrelsen – Endnu flere tilbud til adopterede og deres familier!

Endnu flere tilbud til adopterede og deres familier! Ankestyrelsen har siden 2007 rådgivet adoptivfamilier gennem PAS-projektet (Post Adoption Service). Ved årsskiftet blev projektet en permanent ordning, og det har åbnet mulighed for at udvide tilbuddene med undervisning til forvaltninger landet over og dermed formidle viden om adoptionsforhold til professionelle aktører i den adopteredes nærmiljø. Læs mere her.