Monthly Archives: september 2014


30

sep 2014

Ugenyt fra formanden – 3. kvartal 2014

Fredag den 26. september 2014 98 % af de adopterede er i nogen eller i høj grad samlet set tilfredse med, at de er blevet adopteret Ovenstående glædelige resultat kan læses på side 9 i en netop offentliggjort undersøgelse udarbejdet af Ankestyrelsen: Hovedresultater fra delundersøgelser om adoptanters og voksne adopteredes opfattelse og erfaringer, september 2014. 2303 respondenter har deltaget i den samlede undersøgelse som en...

Læs mere


25

sep 2014

Nyt fra Ankestyrelsen – “Det danske adoptionssystem set med brugernes øjne”

Det danske adoptionssystem set med brugernes øjne En ny undersøgelse fra Ankestyrelsen belyser adoptanters og adopteredes oplevelse af det danske adoptionssystem. 25.09.2014 I to delundersøgelser har Ankestyrelsen undersøgt henholdsvis adoptanters og voksne adopteredes opfattelse af og erfaringer med det danske adoptionssystem. Både adoptanter og de adopterede har besvaret et spørgeskema, og enkelte har deltaget i interview. Læs mere her: http://ast.dk/nyheder/nyheder/nyheder-2014/det-danske-adoptionssystem-set-med-brugernes-ojne  


13

sep 2014

Grader af åbenhed i adoption – Film for Ankestyrelsen af Adoption i Fokus!

Vi har modtaget en henvendelse fra Shital Andersen, der skal producere ovennævnte film, idet hun efterlyser deltagere til filmoptagelsen – læs mere nedenunder: Grader af åbenhed i adoption – Film for Ankestyrelsen af Adoption i Fokus. I samarbejde med Ankestyrelsens familieretsafdeling producerer Adoption i Fokus en film til de adoptionsforberedende kurser. Denne film skal vise forskellige grader af åbenhed i adoption og skal ligge færdig...

Læs mere


06

sep 2014

Dobbelt statsborgerskab – adoption

Dobbelt statsborgerskab – adoption A&S har fået henvendelser fra adoptivfamilier, der har børn, der som følge af adoptionen har dobbelt statsborgerskab. Dobbelt statsborgerskab rejser bl.a. spørgsmål om værnepligt og diplomatisk og konsulær bistand i oprindelseslandet. Familierne har haft udfordringer med at få det oprindelige statsborgerskab ophævet. A&S har her på siden samlet oplysninger om dobbelt statsborgerskab, herunder oplysninger fra Justitsministeriet og Udenrigsministeriet. Dansk statsborgerskab Det...

Læs mere


06

sep 2014

Hvem skal have Adoptionsprisen 2014?

Hvem skal have Adoptionsprisen 2014? Adoptionsprisen gives for en ekstraordinær indsats for adopterede eller deres familier. Det kan være en indsats inden for f.eks. politik, forskning, oplysning, rådgivning eller andet. Der skal være tale om en indsats, der har gjort en positiv forskel for adopterede eller vil kunne komme til at gøre det på længere sigt. Prismodtageren kan være en person, en gruppe eller en...

Læs mere