Monthly Archives: oktober 2014


31

okt 2014

Se programmet for Adoption & Samfunds Landsmøde den 8. & 9. november 2014

Adoption & Samfund afholder i år for første gang både Landsmøde og Landsgeneralforsamling i samme weekend, og det foregår i weekenden den 8. og 9. november 2014 i Festsalen på Dalum Landbrugsskole, Landbrugsvej 65, 5260 Odense S. Se programmet for Landsmødet-og Landsgeneralforsamlingen den 8. og 9. november 2014 her! Har du spørgsmål vedrørende Landsmødet, så skriv til Landsmoedet@adoption.dk Har du spørgsmål vedrørende Landsgeneralforsamlingen, så skriv til Sekretaer@adoption.dk Landsmøde-og Landsgeneralforsamlingsudvalget...

Læs mere


30

okt 2014

DanAdopt og AC Børnehjælp fusionerer

DanAdopt og AC Børnehjælp fusionerer Ved årsskiftet eller snarest derefter planlægger de to adoptionsorganisationer DanAdopt og AC Børnehjælp en sammenlægning. For adoptanter, der venter, betyder sammenlægningen, at deres sager videreføres i den nye organisation. Fusionen bidrager til fremtidssikring af international adoption i Danmark. Social ansvarlighed bliver en væsentlig del af kerneopgaven, og den nye organisation skal leve op til den højeste grad af kvalitet og sikkerhed...

Læs mere


16

okt 2014

Pressemeddelelse – Forbedring af adoptionssystemet i Danmark

PRESSEMEDDELELSE Forbedring af adoptionssystemet i Danmark Adoption & Samfund hilser den netop indgåede politiske aftale mellem Folketingets partier, undtagen Enhedslisten, velkommen. Vi tror på, at denne aftale og de deri indeholdte forbedringer kan være et eksempel til efterlevelse for andre lande og vil sende et vigtigt signal om, at vi i Danmark tager et globalt ansvar for børns liv og opvækst. Det danske adoptionssystem vil...

Læs mere


16

okt 2014

Indkaldelse til Landsgeneralforsamling i Adoption & Samfund søndag den 9. november 2014

14. september 2014 Indkaldelse til generalforsamling i Landsforeningen Adoption & Samfund Søndag den 9. november 2014 kl. 11:00- ca. 13:30 på Dalum Landbrugsskole, Landbrugsvej 65, 5260 Odense S. Foreløbig dagsorden for generalforsamlingen. 1:  Valg af dirigent 2:  Godkendelse af dagsorden 3:  Bestyrelsens beretning 4:  Regnskab for 2013/14 – forelæggelse og godkendelse 5:  Indkomne forslag: 6:  Arbejdsprogram for det kommende år 7:  Orientering om budget for...

Læs mere


15

okt 2014

Vil du være med til at præge det fremtidige adoptionsarbejde i Danmark og gøre en forskel …….

Vil du være med til at præge det fremtidige adoptionsarbejde i Danmark og gøre en forskel for såvel nuværende som kommende adoptanter og adopterede? På Landsgeneralforsamlingen søndag den 9. november 2014 på Dalum Landbrugsskole v/Odense skal der vælges nye bestyrelsesmedlemmer/suppleanter til Hovedbestyrelsen (kaldet HB), og vi efterlyser derfor nye kandidater, der har tid, lyst og kræfter til at stille op! Vi har brug for nogle...

Læs mere


14

okt 2014

Speciale om transnationalt adopterede – Interviewpersoner efterlyses

Til rette vedkommende Jeg er pt. i gang med mit speciale vedrørende transnationalt adopterede. Dette skrives i samarbejde med SFI.  Specialet vil vedrøre følgende tematikker: identitet, primære relationer og betydningen af egen fortælling. I den forbindelse søger jeg derfor interviewpersoner, der har lyst til at dele / give mig indsigt i deres historie. Yderligere søger jeg en variation i interviewpersonerne, der gerne må repræsentere begge...

Læs mere


02

okt 2014

Bred politisk aftale fremtidssikrer adoptioner i Danmark – for børnenes skyld

Bred politisk aftale fremtidssikrer adoptioner i Danmark – for børnenes skyld Socialminister Manu Sareen har netop indgået en bred politisk aftale om fremtidens adoptionssystem. Fremover skal staten spille en større rolle i forhold til at sikre gode adoptioner til børnenes bedste. Det sker gennem klare krav og rammer, et skærpet tilsyn og en økonomisk håndsrækning til organisationerne. Læs mere her: http://sm.dk/nyheder/2014/bred-politisk-aftale-fremtidssikrer-adoptioner-i-danmark-2013-for-bornenes-skyld Se aftalen her: http://sm.dk/filer/nyheder/dokumenter-til-nyheder-2014/aftale-om-et-nyt-adoptionssystem-i-danmark_endelig.pdf