Monthly Archives: januar 2016


25

jan 2016

Har du lyst til at dele din historie om at vokse op som adopteret i Danmark?

Har du lyst til at dele din historie om at vokse op som adopteret i Danmark? SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd er i gang med en undersøgelse om unge, der vokser op som adopterede i Danmark, og Adoption & Samfund har lovet SFI, at være dem behjælpelig med at udbrede kendskabet til undersøgelsen! SFI vil gerne tale med unge i alderen 20-30 år, som er:...

Læs mere


17

jan 2016

PAS-ordningen gælder nu også voksne adopterede!

Pr. 1 januar 2016 kan voksne adopterede over 18 år modtage rådgivning fra en af Ankestyrelsens PAS-konsulenter, idet Ankestyrelsen har fået bevilget satspuljemidler til et to-årigt forsøgsprojekt. Adoption & Samfund har hermed fået endnu en af vore mærkesager gennemført, og vi håber naturligvis at ordningen vil fortsætte udover den 2-årige forsøgsperiode. Læs mere om ordningen her!