Det særlige børnetilskud til eneadoptanter

Særligt børnetilskud ved eneadoption

Børn af eneadoptanter vil fra den 1. januar 2014 være omfattet af reglerne om særligt børnetilskud.

Det særlige børnetilskud udbetales første gang fra kvartalet efter det kvartal, hvor retten til tilskuddet er opnået. Særligt børnetilskud til børn af eneadoptanter udbetales hvert kvartal.

Eneadoptanter skal ikke ansøge om særligt børnetilskud. Udbetaling Danmark udbetaler automatisk det særlige børnetilskud til børn af eneadoptanter, hvis der er ret til det.

Børn, som er adopteret før 1. januar 2014, kan være berettiget til det særlige børnetilskud fra 1. januar 2014. Det vil sige med udbetaling første gang den 20. januar 2014.

Eneadoptanter, hvis børn kan have ret til særligt børnetilskud fra 1. januar 2014, bør derfor kontakte Udbetaling Danmark for at sikre, at Udbetaling Danmark har de korrekte oplysninger, de skal bruge for at vurdere, om man har ret til tilskuddet.

Udbetaling Danmark kan kontaktes på tlf. 70 12 80 62, med digital post til ’Familieydelser’ på www.borger.dk eller med brev til Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød.

I kan læse mere om særligt børnetilskud på www.borger.dk/familieydelser.


Lene Borg

Comments are closed.