Pressemeddelelse – Forbedring af adoptionssystemet i Danmark

PRESSEMEDDELELSE

Forbedring af adoptionssystemet i Danmark

Adoption & Samfund hilser den netop indgåede politiske aftale mellem Folketingets partier, undtagen Enhedslisten, velkommen. Vi tror på, at denne aftale og de deri indeholdte forbedringer kan være et eksempel til efterlevelse for andre lande og vil sende et vigtigt signal om, at vi i Danmark tager et globalt ansvar for børns liv og opvækst. Det danske adoptionssystem vil på mange måder være en foregangsmodel, og det er til fordel for alle, ikke mindst de mange børn, der venter på at få en familie.

”Især de aftalte forbedringer af Post Adoption Service før og efter modtagelse af barnet og den øgede fokus på forskning og indsamling af viden glæder os meget”, udtaler Jens Damkjær, foreningens formand og han fortsætter: ”Vi har som forening opnået en række af vore politiske mærkesager med denne aftale, idet der indføres en PAS ordning for alle adopterede indtil de er fyldt 18 år, og der sættes penge af til forskning på adoptionsområdet, herunder forskning om åbenhed i adoption.”

Om den foreslåede sammenlægning af de to nuværende formidlende organisationer udtaler foreningen lettelse over, at der er lagt op til en løsning og dermed en model, der fortsat sikrer tilstedeværelsen af de nødvendige og helt afgørende adoptionsfaglige erfaringer og kompetencer. Samtidig giver det aftalte tilskud til driften af en formidlende organisation og hyppigere og mere kvalificeret tilsyn forhåbninger om, at der ikke fremover vil opstå usikkerhed med hensyn til svingende og især stigende gebyrer.

Vi er imidlertid skeptiske med hensyn til definitionen af en bredere godkendelsesramme, idet der lægges op til at de kommende adoptanter skal være i stand til at varetage flere helbredsmæssige, psykiske og/eller fysiske handicaps end i dag. Vi kan være nervøse for, om det i sidste ende er til gavn for barnet.

”Vi afventer nu den nærmere udmelding om implementering af aftalen, og vi går ud fra at man vil inddrage relevante parter, herunder Adoption & Samfund, i det konkrete arbejde hermed,” slutter Jens Damkjær.

Nærmere oplysninger:
Jens Damkjær, formand, telefon 40 83 41 93
Michael Paaske, næstformand, telefon 29 48 53 06


Lene Borg

Comments are closed.