Hvem skal have Adoptionsprisen 2017?

Hvem skal have Adoptionsprisen 2017?

Adoptionsprisen gives for en ekstraordinær indsats for adopterede eller deres familier. Det kan være en indsats inden for f.eks. politik, forskning, oplysning, rådgivning eller andet. Der skal være tale om en indsats, der har gjort en positiv forskel for adopterede eller vil kunne komme til at gøre det på længere sigt. Prismodtageren kan være en person, en gruppe eller en organisation – gerne én der har bidraget til at sætte adoption og adopteredes vilkår på dagsordenen i en bredere sammenhæng.

Adoptionsprisen er tidligere givet til:

  • læge Grete Teilmann for hendes banebrydende arbejde med tidlig pubertet hos adoptivbørn,
  • psykolog Lars von der Lieth for hans livslange forskning, formidling og rådgivning inden for adoptionsområdet,
  • psykolog Susanne Høeg for hendes mange initiativer og aktiviteter inden for rådgivning af adoptivfamilier,
  • psykolog Niels Peter Rygaard for hans store, uegennyttige arbejde med at uddanne personalet på børnehjem i hele verden i regi af Projekt Fair Start

Adoptionsprisen 2017 vil blive uddelt på landsmødet lørdag den 4. november 2017, der afholdes på Scandic Odense, Hvidkærvej 52, 5250 Odense SV.

Hvis du har et forslag til, hvem der skal have Adoptionsprisen i år, bedes du sende forslaget sammen med en kort motivation til adoptionsprisen@adoption.dk senest den 1. september 2017.

OBS! Adoptionsprisen gives ikke til medlemmer af Adoption & Samfund med begrundelse i deres arbejde i foreningen.


Lene Borg

Comments are closed.