Nyt på forskningsområdet – at vokse som adopteret i Danmark

Den 4. oktober 2017 udkom rapporten  “At vokse op som adopteret i Danmark, der er udarbejdet af VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd *).

Forskningsprojektet er blevet igangsat og finansieret af Børne-og Socialministeriet

Nedenfor finder du 3 VIVE-notater:

Adoption og diskrimination

Adopterede i tal

Adopteredes familierelationer

*) VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærdblev oprettet den 1. juli 2017 efter en fusion mellem SFI og KORA og er en uafhængig statslig institution under Økonomi- og Indenrigsministeriet.
VIVE står for Viden til Velfærd, og centeret leverer viden, der bidrager til at udvikle velfærdssamfundet og den offentlige sektor.
VIVE beskæftiger sig med de samme emneområder og typer af opgaver som de to hidtidige organisationer.


Lene Borg

Comments are closed.