Monthly Archives: april 2019


29

apr 2019

Adoptionsdialogens Dag 2019

Adoptionsdialogens Dag udsættes! Da der er meget få tilmeldte, og det p.g.a. det forestående folketingsvalg har været svært at skabe tilslutning blandt politikere, har vi besluttet at udsætte arrangementet, så vi kan få politisk bevågenhed om det vigtige emne: rettigheder i adoption.


27

apr 2019

Rettelse til magasin nr. 1.2019 – PAS til voksne

I magasinet, der netop er udkommet, er der desværre en fejl! Der står, at midlerne til PAS-rådgivning til adopterede over 18 år er opbrugt. Men det passer ikke. Hvis du er over 18 år, adopteret og synes, du oplever udfordringer, kan du få betalt det meste af det, PAS-rådgivning koster. Læs mere om PAS til voksne her: ast.dk.


02

apr 2019

Pressemeddelelse

Er embedsmænd i fuld gang med at afskaffe international adoption til Danmark? Foreningen Adoption & Samfund frygter, at det er ved at ske! I et netop offentliggjort kommissorium for en undersøgelse af en økonomisk bæredygtig model på adoptionsområdet fremgår det, at embedsmænd fra Ankestyrelsen (AST) og Børne- og Socialministeriet skal udforme forslag til en ny model for international adoption. Forslaget skal formuleres uden nogen form...

Læs mere