Adoptionsdialogens Dag 2019

Adoptionsdialogens Dag afholdes torsdag den 23. maj 2019 fra kl. 13:00-17:30 afholder vi Adoptionsdialogens Dag på Hotel Scandic, Østergade 10, 8000 Århus.

Årets tema er Rettigheder

Foreløbigt program

Kl. 13:00 Velkomst og præsentation

Herefter oplæg ved blandt andet:

ISS – International Social Service v/Lisa Robinson, Child Rights Specialist
(Oplægget foregår på engelsk)

“Lisa will provide an overview of the different aspects involved in a search for origins. This includes an in depth analysis of: the legislative environment (international, regional, and national levels); methods of keeping and imparting information, and the importance of professional support; and lastly the role of new technologies on an adoptees search for origins – the impact of social media / the unintended consequences of using DNA websites.

Hanne Warming, professor v/Roskilde Universitet
Oplægget fra Hanne vil tage udgangspunkt i nedenstående 3 områder.:

Hvordan lægger man for alvor et børneperspektiv på adoptionsområdet? Adoption skal altid være til barnets bedste, men hvilke overvejelser bør indgå i vurderingen om, hvad der virkelig er til barnets bedste? Og hvem kan/skal foretage den vurdering?

Hvordan bør barnets perspektiv spille ind i afgørelser, når barnets (eller den unges) ønsker er i konflikt med ønsker hos de voksne, der er dets omsorgspersoner – adoptivforældre eller andre?

Har den adopterede ret til kontakt med biologisk familie? Hvordan bør rettighederne administreres og håndhæves, mens den adopterede er barn eller ung? Hvordan bør det løses, hvis et adoptivbarns ønsker er i modstrid med enten adoptivforældrenes eller den biologiske families ønsker og rettigheder.

Flemming Bøchmann Andersen, Afdelingschef i Dragør Kommune
Adopteredes (manglende) rettigheder ved adoption uden samtykke – national adoption.

Kl. 16:30 Paneldebat
(Navne på paneldeltagere offentliggøres senere, så hold øje med siden her)

Programmet opdateres løbende.

Der vil være en kaffe/te/kage pause i løbet af eftermiddagen.

Målgruppe:
Fra 15 år og opefter.

Tilmelding:
Da der er begrænset antal pladser tilrådes hurtig tilmelding. Tilmeldingen sker ved “køb” af GRATIS billet efter “først-til-mølle princippet” senest den 15. maj 2019 via NemTilmeld.

HUSK BILLETTEN SKAL FREMVISES TIL ARRANGEMENTET!

Parkering:
Der er mulighed for at parkere (mod betaling) i P-kælderen under Scandic.

Kontaktperson:
Sanne Vindahl Nyvang: tlf. 2893 9981 eller pr. mail: svn@adoption.dk


Lene Borg

Comments are closed.