Daily Archives: april 29, 2019


29

apr 2019

Adoptionsdialogens Dag 2019

Adoptionsdialogens Dag udsættes! Da der er meget få tilmeldte, og det p.g.a. det forestående folketingsvalg har været svært at skabe tilslutning blandt politikere, har vi besluttet at udsætte arrangementet, så vi kan få politisk bevågenhed om det vigtige emne: rettigheder i adoption.