Pjecer


Pjecer udgivet af Adoption & Samfund

Adoption og Samfund har udgivet nedenstående pjecer. Pjecerne kan rekvireres hos foreningens sekretær eller de kan downloades i PDF-format nedenfor

Om Adoption og Samfund

Rådgivning om adoption, generelt
Pjecen fortæller bredt om foreningens mange rådgivningstilbud. adoptionsrådgivning

Adoptivbarnet i klassen.

Pjecen henvender sig primært til lærerne i barnets klasse og fortæller lidt om hvilke særlige forhold der kan gøre sig gældende for adoptivbørn og hvad lærerne kan gøre for at tage hensyn til disse.

Pjecen er rundsendt til PPR i samtlige landets kommuner og er i øvrigt tænkt anvendt af familier som har behov for et materiale, de kan give til deres lokale skole. Et adoptivbarn i klassen .

Når adoptivbørn skal passes.

Pjecen henvender sig primært til personale der skal passe adoptivbørn og fortæller lidt om hvilke særlige forhold, der kan gøre sig gældende for adoptivbørn og hvad personalet kan gøre for at tage hensyn til disse.

Pjecen vil blive sendt til samtlige landets kommuner og er i øvrigt tænkt anvendt af familier som har behov for et materiale, de kan give til deres lokale dagpleje eller institution. Når adoptivbørn skal passes.

Se i øvrigt hvad vi har samlet at links til foldere og artikler på siden Institutions- og skolestart.

Behandlerkonference

Foreningen var i november 2003 hovedarrangør af en behandlerkonference, hvor Niels Peter Rygård, Vanda Hundrup, Søren Hertz, Hanne Olsen, Ulla Idorn, Lene Kaslov samt Rita Ebbesen var oplægsholdere.