Sagsrådgivere


En sagsrådgiver er specialiseret i at rådgive i problemer forud for godkendelse, adoption og modtagelse af barn. Således kan der svares på generelle spørgsmål om adoption og rådgiver i alle faser af adoptionsproceduren fra de første overvejelser om adoption til adoptionsbevillingen er givet.

Sagsrådgiveren har særlig indsigt i forholdene omkring den formidlende organisation og adoptionsmyndig­hederne.

Simple spørgsmål kan fremsendes på mail til raadgivning@adoption.dk. Du er også velkommen til at ringe til vores rådgiver:

Charlotte Ellegaard, tlf. 4140 0839

For egentlig rådgivning i adoptionssager er det bedst at henvende sig telefonisk til rådgiveren, især hvis det drejer sig om lidt mere komplicerede sager, f.eks.:

  • Rådgivning i sager, hvor afslag om godkendelse kan forventes
  • Rådgivning i anke- og klagesager
  • Rådgivning ved problemer med godkendelse af barn i forslag
  • Rådgivning ved problemer i forhold til den formidlende organisation