Dansk adoption


For at blive godkendt til dansk adoption skal man som adoptant opfylde de generelle godkendelseskrav samt deltage i et adoptionsforberedende kursus. Ansøgningen er den samme som ved godkendelse til udenlandsk barn.

Se mere om betingelserne for at blive godkendt som adoptant!

Læs mere om godkendelsen

Efter den endelige godkendelse sender statsforvaltningen papirerne til Adoptionsnævnet, hvorefter man optages på ventelisten. Man kan stå på venteliste til dansk adoption, så længe ens godkendelse til adoption er gyldig.

Når der kommer et barn til dansk adoption, vælger Adoptionsnævnets voteringsgruppe dem fra ventelisten som de mener passer bedst til det konkrete barn. Hvad enten man har stået på ventelisten i 14 dage eller 3½ år. Herefter orienter Adoptionsnævnet statsforvaltningen om deres valg og statsforvaltningen kontakter hurtigst muligt de heldige forældre.

Når adoptanter har fået barn i forslag aftales det samtidig med statsforvaltningen hvornår man kan få udleveret flere oplysninger på barnet, herunder billeder, en lægelig vurdering af barnet samt andre dokumenter.

Børn til dansk adoption er enten i midlertidig plejefamilie eller på børnehjem indtil de bliver klar til bortadoption. Her aftaler man med plejefamilien eller børnehjemmet hvordan overdragelsen skal forløbe mest hensynsmæssigt for barnet. Det er meget forskelligt hvor mange dage overdragelsen varer, men de fleste varer ca. 5 dage hvor barnet gradvist lærer sine forældre at kende, inden de kan tage hjem.

Adoptionsnævnet har besluttet, at der ved dansk adoption skal udarbejdes rapporter om, hvordan det går med barnet efter adoptionen. Barnets biologiske forældre vil have mulighed for at få disse rapporter, rapporterne vil være anonymiseret overfor disse.

Der skal udarbejdes opfølgningsrapport 1 år efter barnets hjemtagelse, denne står statsforvaltningen for at udarbejde. Herefter skal forældrene udarbejde rapporter i de år, hvor barnet fylder 4 år, 7 år, 13 år og 16 år.

For at mindske sandsynligheden for at anonymitet brydes, lægger Adoptionsnævnet stor betydning i at barnet placeres i en passende geografisk afstand til de biologiske forældre og deres netværk. De gør endvidere så vidt muligt, alt for at opfylde biologiske forældres ønsker om barnets kommende forældre og miljø.

Det er muligt at adopter dansk barn mere end en gang også selvom der ikke er tale om biologiske søskende.

Man skal være opmærksom på, at et dansk barn til bortadoption godt kan være af anden etnisk oprindelse end dansk.

Adoption af danske børn er ikke belagt med de samme gebyrer som udenlandsk adoption.

Se flere informationer og tal på Adoptionsnævnets hjemmeside.