Kontakt A&S


Adoption & Samfund bestræber sig på at besvare alle henvendelser så hurtigt som muligt, men selv om mail er en hurtig kommunikationsform, tager det tid at læse og besvare disse, især hvis der er forhold vi først skal undersøge.

Alt arbejde i foreningen foregår som en frivillig indsats af de aktive, så derfor kan der gå nogle dage og i enkelte tilfælde op til nogle uger, før vi svarer.

Hvis du benytter den indgang som bedst beskriver formålet med din henvendelse, er vores mulighed for at svare hurtigt større. Du kan benytte de angivne links nedenfor.

Mail og elektronisk henvendelse vedrørende:

Indmeldelse i foreningen – brug den ELEKTRONISKE TILMELDINGSBLANKET

Andre henvendelser om medlemskab og abonnement på bladet, herunder:

  • Adresseændringer
  • Udmeldelser
  • Kontingent

Spørgsmål om lokale forhold – spørg lokalforeningen

Konkrete spørgsmål om adoptionsregler o.l.

Elevopgaver i skoler o.l.

Generelle henvendelser til foreningen

Arrangementer der ønskes optaget på kalenderen

Artikler, annoncer og spørgsmål til bladet Adoption & Samfund

Fejl og kommentarer til denne hjemmeside

Kontakt medlemmer af Bestyrelsen

Find lokalforening

Find Landegruppe

Foreningens postadresse:

Adoption & Samfund
Teglvej 4, Frifelt
6780 Skærbæk
Telefon: 6592 0018