Landsmødet 2013


Landsmødet 2013 blev lige som de to foregående år afholdt på Dalum Landbrugsskole ved Odense med deltagelse af ca. 80 personer i “Den Åbne Del” lørdag fra kl. 10.00-16.45 og ca. 45 personer i “Den Lukkede Del”, der fandt sted efter “Den Åbne Del og indtil søndag kl. ca. 14.00!

Se hele programmet for LANDSMØDET 2013 her!

De forskellige slides fra Landsmødet kan du finde her.

Velkomst ved landsformand Jens Damkjær

Åbningstale ved psykolog Niels Morre, formand for kommunalt ansatte psykologer i Danmark

Inklusion i folkeskolen ved skoleleder Jens Damkjær, Østervangskolen i Hadsten

Hvad kendetegner en adoptivfamilie på godt og ondt ved cand.psych. og PAS-konsulent Lone Skrubbeltrang

Hvordan kan adoptivfamilien få den fornødne hjælp i kommunen ved faglig konsulent i Holbæk kommune Lars Boe Wille

På baggrund af paneldebatten, hvori følgende indbudte gæster deltog:

Social-og integrationsminister Karen Hækkerup,
MF Mette H. Dencker, Dansk Folkeparti,
MF Pernille Skipper, Enhedslisten
MF Sanne Rubinke, SF
Psykolog Niels Morre,
Faglig konsulent Lars Boe Wille
Direktør Marianne Wung-Sung, DanAdopt
Direktør Margrethe Primdahl, AC Børnehjælp

blev der udarbejdet en pressemeddelelse, som er blevet sendt rundt til de forskellige medier.

Adoption & Samfund – pressemeddelelse af 10. marts 2013