Vedtægter m.v.


Adoption & Samfund består af en landsforening og 13 lokalforeninger. Lokalforeningerne er alle er sammensat af et antal kommuner inden for samme region.

Landsforeningen har ét sæt vedtægter og lokalforeningerne har alle de samme vedtægter.

De gældende vedtægter blev vedtaget på generalforsamlingen 15. november 2015.

Vedtægter for Landsforeningen Adoption & Samfund 20151115

Vedtægter for lokalforeninger i Adoption & Samfund 20151115

Adoption & Samfund har derudover tilknyttet en række interesse- og landegrupper med selvstændige vedtægter, som dog på nogle punkter skal være godkendt af landsforeningens hovedbestyrelse, hvis der ønskes tilskud fra denne og / eller ønskes ret til at sende delegerede til landsforeningens generalforsamling..