Faglige rådgivere og temarådgivere (intern)


Hjælp til hverdagens udfordringer

Adoption & Samfunds faglige rådgivere og temarådgivere sætter primært fokus på at hjælpe dig i fasen forud for adoption og giver dig praktisk rådgivning, hvis du møder problemer i forbindelse med institution og skole, eller hvis du har brug for en psykolog eller råd fra en læge eller anden fagperson.

Rådgiverne kan rådgive om dilemmaer og overvejelser forud for en adoption, svare på spørgsmål om helbredets betydning ved ansøgning, vurdere et barns tilstand, forklare reglerne for dansk adoption, dele erfaringer med at adoptere større børn eller søskende samt vejlede om vejen til faglig støtte i skolen eller institutionen og tilbyde praktiske råd.

Adoption & Samfunds rådgivere har næsten alle personlig erfaring med adoption og har desuden en relevant faglig uddannelse og baggrund inden for de forskellige fag og emner.

Som ung og voksen adopteret er du også velkommen til at henvende dig direkte til en rådgiver.

Vi opdaterer og udbygger løbende listen, og aktuelt dækkes nedenstående fagområder:

Husk henvendelse efter kl 20:00 med mindre andet er anført!

Tema  Navn og E-mail *)  Tlf.
Førskolebørn og institution
Rådgivning i forbindelse med institutionsstart, pasningstilbud, dagpleje samt indskoling og vanskeligheder i institutioner/plejetilbud og skole. Inger Sørensen, pædagog 45938006 / 41667337
Skolerelaterede problemer
Rådgivning i forbindelse med vanskeligheder knyttet til den adopteredes skolegang. Janet Majlund, skolelærer, konsulent 40586666
– do – Pia Robinson, specialskolelærer 21667618
Talepædagog
Rådgiver om tale- og sprogvanskeligheder før eller efter barnets ankomst. Sparrer eventuelt med den lokale talepædagog. Inger Sørensen, talepædagog, pædagog 45938006 / 41667337
– do – Irene Bjerregaard, talepædagog, speciallærer 27129307
Psykolog
Tilbyder en samtale, hvis du har fået afslag på godkendelse eller re-godkendelse, tab af barn i forslag eller andre problemer opstået i forbindelse med adoptionsprocessen.
Rådgiver ligeledes børn, unge og voksne adopterede og adoptivforældre vedr. familie- og personlige problemer efter adoptionens gennemførelse.
Psykologen kan også hjælpe med at henvise til anden behandling efter behov.
VAKANT
Læge
Besvarer spørgsmål, der vedrører helbreds- og handicapforhold hos såvel adoptionsansøgere som barn i forslag og adopterede. Jens Bertelsen,
læge
23454997
– do – Ida Bjerrum Bach,
læge
25784124 /
45414124
Sundhedsplejerske
Vi er sundhedsplejersker med mange års erfaring indenfor adoptionsområdet, og vi har haft kontakt med forældre, der har adopteret såvel små som større børn.
Vi træffes på mail og vil hurtigst muligt vende tilbage til dig/jer.
Dorrit Glintborg, sundhedsplejerske 41361380
– do – Hanne Vilgren, sundhedsplejerske
Socialrådgiver
Tilbyder råd og vejledning om det at samarbejde med sociale myndigheder. dvs. at finde vej i systemerne, rådgivning om lov og ret herunder at forstå bevillinger og afslag.
Rådgiveren kan ikke afgøre eller omstøde kommunens afgørelse, men bistå med vejledning om muligheder for at anke en afgørelse.
Marianne Bonne, socialrådgiver 23603482
Danske adoptioner 
Rådgivning vedr. adoption indenfor de danske grænser. Det kan være anonym adoption, stedbarnsadoption eller rådgivning om dilemmaer forbundet med adoption uden samtykke. Herunder hvordan vi bedst sikrer inddragelse af viden om adopterede, når et barn vokser op i en familie efter adoption uden samtykke, samt hvordan vi bedst støtter barnet. Flemming Andersen, konsulent og sygeplejerske, MPP 24910932
GEA, Gruppen af Ene-Adoptanter
GEA tilbyder eneansøgere rådgivning før, under og efter godkendelse samt efter hjemtagelse af barn. Endvidere har GEA egne faglige rådgivere, hvis udgangspunkt er eneadoption.
GEA tilbyder desuden hjælp til opstart af samtalegrupper på et hvilket som helst tidspunkt i adoptionsprocessen.
Marianne Bonne, socialrådgiver 23603482
Kulturmødet
Antropolog Monica Lorenzo Pugholm tilbyder et refleksionsrum, hvis du har lyst og brug for at gå på opdagelse i hverdagens kulturmøder og sammenstød. Eksempler på tema kan være betydningen af at skille sig ud, eller måder hvorpå vi kan praktisere kulturelt ophav.
Monica er mor til to piger, som oprindeligt er fra Nigeria.
Send en mail, så kontakter Monica dig for nærmere aftale
Monica Lorenzo Pugholm,
antropolog

 *) klik på navnet og mailadressen kommer frem!