Bestyrelsen


Adoption & Samfunds bestyrelse.
Valgt den 3. november 2018, konstitueret den 4. november 2018.

Nedenstående liste rummer bestyrelsen og evt. suppleanter med valgperioden angivet i parentes under navnet. Ordinære medlemmer vælges for 2 år, suppleanter for 1 år.

Bemærk, der er ikke valgt nogle suppleanter for 2018/2019.

Både kassererposten og sekretærposten er lagt uden for HB.

Foreningens kasserer og medlemsadministrator Jacob Walsøe kan kontaktes pr. mail eller pr. tlf. 70220 5775.

Foreningens sekretær Carl Erik Agerholm kan kontaktes pr. mail eller pr. tlf. 6592 0018.

Ansvarshavende redaktør for vores magasin Anna Bridgwater kan kontaktes pr. mail eller pr. tlf. 2143 0811.

Adoption & Samfund bestræber sig på at imødekomme så mange henvendelser som muligt. Men alt arbejde i foreningen foregår som en frivillig indsats af de aktive, og der er i perioder meget at lave.

Inden du ringer til et bestyrelsesmedlem vil vi derfor bede dig undersøge, om du evt. kan finde den information, du søger her på hjemmesiden, og især om din henvendelse ikke i stedet bør rettes til en af vores rådgivere.

Bestyrelsesmedlemmerne besvarer opkald i deres hjem eller på deres arbejde. Det kan hænde, at du bliver nødt til at  træffe aftale om et andet tidspunkt eller bliver henvist til andre muligheder.

Formand
Michael Paaske
(2018-2020)
6596 0521 (F)
2948 5306 (M)
Klanghøj 47 8670 Låsby
1. Næstformand
Sanne Vindahl Nyvang
(2017-2019)
2780 5483 Skovlodden 9 2840 Holte
2. Næstformand
Ina D. Dygaard
(2017-2019)
2077 0670 Høegh-Guldbergsgade 139  8000 Århus C.
Lene Borg
(2017-2019)
4060 9201 Tveje-Merløse 2 B 4300 Holbæk
Marianne Østergaard
(2017-2019)
3322 9553 Vesterbrogade 191,4. 1800 Fr.berg C.
Torben Ammitzbøll
(2017-2019)
4160 7717 St. Sct Mikkels gade 23 C 8800 Viborg
Christina N. Olsen
(2018-2020)
4241 3888 Nygade 25 8600 Silkeborg
Janet Majlund
(2017-2019)
4058 6666 Gærdebred 9, st. 2300 Kbh. S.
Simon Linde
(2018-2020)
4266 3343 Digterparken 53 9550 Mariager
Klaes Sørensen
(2018-2020)
2683 4456 Vesterled 14 9600 Aars
Jacob Munk Plum
(2018-2020)
2999 0313 Ved Smedebakken 5 2800 Lyngby